Možnosti využití

Technické a hygienické zázemí

 • různé sálové sporty
 • kondiční gymnastika
 • sálová kopaná
 • aerobik
 • volejbal
 • badminton
 • florbal
 • basketbal
 • tenis
 • ozvučení
 • sauna
 • šatny
 • toalety
 • sprchy

Pronájem reklamních ploch

Objednávky haly: 602 228 553

Florbal

Tréninky začínají v týdnu od 4.9.2017. Časy dle kategorií - viz níže. Kontakt: 606 474 311. 

 

NOVĚ: NÁBOR DÍVEK VE VĚKU 4-15 let.

V klubu SK Meťák fungují v sezóně 2017-2018 tyto kategorie: přípravka, elévové, mladší žáci, starší žáci, starší žákyně, dorostenky a dorostenciO jednotlivých kategoriích si přečtete níže. 

Podařilo se navázat spolupráci s klubem z Mladé Boleslavi, rovněž s rakouským UHC Linz a FC Stern Mnichov. Děti tak mají možnost účastnit se turnajů jak v České republice, tak i v zahraničí. 

Nábor probíhá celoročně.

 

 

FLORBAL - PŘÍPRAVKA

Každou středu od 15,30 do 17,00 hod. Kurz rozvíjející všestrannou pohybovou aktivitu se zaměřením na florbal doplněný kompenzačním cvičením pro zdravý vývoj dětí. Vhodné pro děti od 4 let. Cena 1.000 Kč za pololetí. Trenéři: Z.Čermák, I.Janoušek, J. Pírková, F. Pírka, J. Janoušková, L. Smetanová, M. Kadlecová; kontaktní osoba: Jana Pírková, 606 474 311.

Roční kurz je složen ze dvou půlročních bloků. Dominantním sportovním odvětvím je florbal, vedlejšími a doplňkovými sporty jsou míčové hry, atletika a gymnastika, které slouží pro zpestření tréninkové hodiny. Po ukončení přípravky děti pokračují v kategorii elevové SK Meťák.

Náplň:

Základy florbalu - nácvik správného držení hole, postavení při úderu, získávání citu pro míček, driblování, pohyb s hokejkou a míčkem, seznámení se základními pravidly atd.

Základy atletiky zaměřené na  běžecké disciplíny se soutěžemi, překážkové dráhy i vytrvalostně pojatá cvičení s herním námětem.

Základy gymnastiky - prostná na žíněnkách, cvičení rovnováhy a obratnosti, kotoulové řady a koordinační prvky, různé varianty skákání s využitím švihadel atd.

Základy míčových her  s upravenými pravidly, různé druhy vybíjené a cvičení na chytání a házení míče, motorická průprava.

Relaxační a kompenzační cvičení na uvolnění namáhaných svalových skupin, protažení končetin a trupu pomocí jednoduchých prvků jógy a pilates s využitím velkých gymnastických míčů a overballů.

 

FLORBAL - ELÉVOVÉ

Navazující kategorie přípravky, pro děti od 9 let (jedná se vždy o ročník narození, nikoliv datum dosažení věkového limitu). Tréninky vždy v pondělí od 16,30 - 18,00 hodin a ve středu od 17,00 - 18,30 hodin. Děti hrají ligovou soutěž registrovanou u České florbalové unie. Cena za pololetí je 1.600 Kč. V odkazu "Ke stažení" naleznete rozpis všech turnajů pro sezónu 2017-2018. Trenéři: L.Jiříková, Z. Čermák, P. Míšek; V. Zdrha, kontaktní osoba: Jana Pírková, 606 474 311.

 

FLORBAL - MLADŠÍ ŽÁCI

Navazující kategorie elévů, pro děti od 11 let (jedná se vždy o ročník narození, nikoliv datum dosažení věkového limitu). Tréninky jsou v úterý od 17,00 - 18,30 hodin a ve čtvrtek od 18,30 - 20,00 hodin. Během roku se konají sobotní či nedělní tréninky dle aktuální potřeby. Děti hrají ligovou soutěž registrovanou u České florbalové unie. V odkazu "Ke stažení" naleznete rozpis všech turnajů pro sezónu 2017-2018. Cena za pololetí je 1.700 Kč. Trenéři: L. Petrovič, p. Stehlík; kontaktní osoba: Jana Pírková, 606 474 311. 

 

FLORBAL - STARŠÍ ŽÁCI

Navazující kategorie mladších žáků, pro děti od 13 let (jedná se vždy o ročník narození, nikoliv datum dosažení věkového limitu). Tréninky jsou v úterý od 18,30 - 20,00 hodin a ve čtvrtek od 17,00 - 18,30 hodin. Během roku se konají sobotní či nedělní tréninky dle aktuální potřeby. Děti hrají ligovou soutěž registrovanou u České florbalové unie. V odkazu "Ke stažení" naleznete rozpis všech turnajů pro sezónu 2017-2018.  Cena za pololetí je 2.250 Kč. Trenéři: R.Špaček, F. Pírka, kontaktní osoba: Jana Pírková, 606 474 311.

 

FLORBAL - STARŠÍ ŽÁKYNĚ

Pro dívky ve věku 10 - 14 let. Tréninky jsou v pondělí 18,00-19,30 hodin a v pátek 17,00 - 18,30 hodin. Dívky hrají ligovou soutěž registrovanou u České florbalové unie.V odkazu "Ke stažení" naleznete rozpis všech turnajů pro sezónu 2017-2018.  Cena za pololetí je 1.700 Kč. Trenéři: L.Smetanová,  Z.Janoušková, kontaktní osoba: Jana Pírková, 606 474 311.

 

FLORBAL - DOROSTENKY

Pro dívky ve věku 14 - 16 let. Tréninky jsou v pondělí 18,00-19,30 hodin a v pátek 17,00 - 18,30 hodin. Dívky hrají ligovou soutěž registrovanou u České florbalové unie. V odkazu "Ke stažení" naleznete rozpis všech turnajů pro sezónu 2017-2018.  Cena za pololetí je 2.250 Kč. Trenéři: L.Smetanová,  Z.Janoušková, kontaktní osoba: Jana Pírková, 606 474 311.

 

FLORBAL - DOROSTENCI

Navazující kategorie starších žáků, pro děti od 15 let (jedná se vždy o ročník narození, nikoliv datum dosažení věkového limitu). Tréninky jsou v úterý od 18,30 - 20,00 hodin, ve středu 18,90 - 19,30 hodin a ve čtvrtek od 17,00 - 18,30 hodin. Během roku se konají sobotní či nedělní tréninky dle aktuální potřeby. Děti hrají ligovou soutěž registrovanou u České florbalové unie.V odkazu "Ke stažení" naleznete rozpis všech turnajů pro sezónu 2017-2018.  Cena za pololetí je 2.400 Kč. Trenéři: I. Janoušek, D. Jiráček, kontaktní osoba: Jana Pírková, 606 474 311.

Platby za pololetí je nutné uhradit do 30.9.2017 a do 31.1.2018.

V současné době je v klubu registrováno celkem 270 dětských florbalistů plus 30 dětí v přípravce.