Možnosti využití

Technické a hygienické zázemí

 • různé sálové sporty
 • kondiční gymnastika
 • sálová kopaná
 • aerobik
 • volejbal
 • badminton
 • florbal
 • basketbal
 • tenis
 • ozvučení
 • sauna
 • šatny
 • toalety
 • sprchy

Pronájem reklamních ploch

Objednávky haly: 602 228 553

Florbal

       

www.ceskyflorbal.cz

Tréninky začínají v týdnu od 2.9.2019. Časy dle kategorií - viz níže. Kontakt: 606 474 311. 

Platby za pololetí je nutné uhradit do 30.9.2019 a do 31.1.2020.

 

NOVĚ: NÁBOR DÍVEK I CHLAPCŮ VE VĚKU 4-19 let.

V klubu SK Meťák fungují v sezóně 2019-2020 tyto kategorie: přípravka, elévové, mladší žáci, starší žáci, starší žákyně, dorostenky a dorostenci, junioři a juniorky, muži a ženy. O jednotlivých kategoriích si přečtete níže. 

Podařilo se navázat spolupráci s klubem z Týna nad Vltavou, jehož tým žen vybojoval postup do 1.ligy, rovněž s rakouským UHC Linz a německým FC Stern Mnichov. Děti tak mají možnost účastnit se turnajů jak v České republice, tak i v zahraničí. 

Nábor probíhá celoročně.

 

 

FLORBAL - PŘÍPRAVKA

Každou středu od 15,30 do 17,00 hod. Kurz rozvíjející všestrannou pohybovou aktivitu se zaměřením na florbal doplněný kompenzačním cvičením pro zdravý vývoj dětí. Vhodné pro děti od 4 let. Cena 1.000 Kč za pololetí. Děti hrají ligovou soutěž registrovanou u České florbalové unie. V odkazu "Ke stažení" naleznete rozpis všech turnajů pro sezónu 2019-2020. Trenéři: B. Pěničková,  V. Vítek, P. Urban, T. Sedlák, J. Zettner, J. Pírková, V. Vítek, kontaktní osoba: Jana Pírková, 606 474 311.

Roční kurz je složen ze dvou půlročních bloků. Dominantním sportovním odvětvím je florbal, vedlejšími a doplňkovými sporty jsou míčové hry, atletika a gymnastika, které slouží pro zpestření tréninkové hodiny. Po ukončení přípravky děti pokračují v kategorii elevové SK Meťák.

Náplň:

Základy florbalu - nácvik správného držení hole, postavení při úderu, získávání citu pro míček, driblování, pohyb s hokejkou a míčkem, seznámení se základními pravidly atd.

Základy atletiky zaměřené na  běžecké disciplíny se soutěžemi, překážkové dráhy i vytrvalostně pojatá cvičení s herním námětem.

Základy gymnastiky - prostná na žíněnkách, cvičení rovnováhy a obratnosti, kotoulové řady a koordinační prvky, různé varianty skákání s využitím švihadel atd.

Základy míčových her  s upravenými pravidly, různé druhy vybíjené a cvičení na chytání a házení míče, motorická průprava.

Relaxační a kompenzační cvičení na uvolnění namáhaných svalových skupin, protažení končetin a trupu pomocí jednoduchých prvků jógy a pilates s využitím velkých gymnastických míčů a overballů.

 

FLORBAL - ELÉVOVÉ

Navazující kategorie přípravky, pro děti od 9-ti let (jedná se vždy o ročník narození, nikoliv datum dosažení věkového limitu). Tréninky vždy v pondělí od 16,30 - 18,00 hodin na Meťáku a ve čtvrtek od 17,30 - 19,00 hodin v ZŠ Rožnov a v pátek 17,00 - 18,00 v Sokolovně Rožnov. Děti hrají ligovou soutěž registrovanou u České florbalové unie. Cena za pololetí je 1.600 Kč. V odkazu "Ke stažení" naleznete rozpis všech turnajů pro sezónu 2019-2020. Trenéři: V. Vítek, P. Urban, T. Sedlák, J. Zettner, kontaktní osoba: Jana Pírková, 606 474 311.

 

FLORBAL - MLADŠÍ ŽÁCI

Navazující kategorie elévů, pro děti od 11-ti let (jedná se vždy o ročník narození, nikoliv datum dosažení věkového limitu). Tréninky jsou ve středu od 17,00 - 18,15 hodin a ve čtvrtek od 17,00 - 18,30 hodin vždy na hale Meťák a v pátek 17,00 - 18,00 v Sokolovně RožnovDěti hrají ligovou soutěž registrovanou u České florbalové unie. V odkazu "Ke stažení" naleznete rozpis všech turnajů pro sezónu 2019-2020. Cena za pololetí je 1.700 Kč. Trenéři: P. Míšek; J. Vlášek, V. Zdrha, ; kontaktní osoba: Jana Pírková, 606 474 311. 

 

FLORBAL - STARŠÍ ŽÁCI

Navazující kategorie mladších žáků, pro děti od 13-ti let (jedná se vždy o ročník narození, nikoliv datum dosažení věkového limitu). Tréninky  v úterý od 17,00 - 18,30 hodin a ve čtvrtek od 18,30 - 20,00 hodin a v pátek 17,00 - 18,30 hodin vždy na hale Meťák.  Děti hrají ligovou soutěž registrovanou u České florbalové unie. V odkazu "Ke stažení" naleznete rozpis všech turnajů pro sezónu 2019-2020.  Cena za pololetí je 2.250 Kč. Trenéři: Z. Čermák, L. Petrovič, p. Stehlík, kontaktní osoba: Jana Pírková, 606 474 311.

 

FLORBAL - STARŠÍ ŽÁKYNĚ

Pro dívky ve věku 10 - 14 let. Tréninky jsou v pondělí 18,00-19,30 hodin, ve středu 18,00 - 19,30  hodin vždy na hale Meťák a v pátek 18,00 - 19,00 hodin v Sokolovně RožnovDívky hrají ligovou soutěž registrovanou u České florbalové unie.V odkazu "Ke stažení" naleznete rozpis všech turnajů pro sezónu 2019-2020.  Cena za pololetí je 1.700 Kč. Trenéři: J. Pírková, M.Hrouzek, A. Schneiderová, kontaktní osoba: Jana Pírková, 606 474 311.

 

FLORBAL - DOROSTENKY

Pro dívky ve věku 14 - 16 let. Tréninky jsou v pondělí 18,00-19,30 hodin, ve středu 18,00 - 19,30  hodin vždy na hale Meťák a v pátek 18,00 - 19,00 hodin v Sokolovně Rožnov. V odkazu "Ke stažení" naleznete rozpis všech turnajů pro sezónu 2019-2020. Cena za pololetí je 2.250 Kč.Trenéři: J. Pírková, M.Hrouzek, A. Schneiderová, kontaktní osoba: Jana Pírková, 606 474 311.

 

FLORBAL - DOROSTENCI

Navazující kategorie starších žáků, pro děti od 15-ti let (jedná se vždy o ročník narození, nikoliv datum dosažení věkového limitu). Tréninky jsou  v úterý od 18,30 - 20,00 hodin a ve čtvrtek od 20,00 - 21,30 hodin a v pátek 17,00 - 18,30 hodin vždy na hale Meťák. Dorostenci hrají ligovou soutěž registrovanou u České florbalové unie.V odkazu "Ke stažení" naleznete rozpis všech turnajů pro sezónu 2019-2020.  Cena za pololetí je 2.400 Kč. Trenéři: I. Janoušek, F. Pírka, P. Míšek, kontaktní osoba: Jana Pírková, 606 474 311.

 

FLORBAL - JUNIOŘI

Navazující kategorie dorostenců, pro mládež od 17-ti let (jedná se vždy o ročník narození, nikoliv datum dosažení věkového limitu). Tréninky jsou v úterý od 18,30 - 20,00 hodin a ve čtvrtek od 20,00 - 21,30 hodin a v pátek 17,00 - 18,30 hodin vždy na hale Meťák. Junioři hrají ligovou soutěž registrovanou u České florbalové unie. V odkazu "Ke stažení" naleznete rozpis všech turnajů pro sezónu 2019-2020.  Cena za pololetí je 2.700 Kč. Trenéři: p. Míšek, I. Janoušekkontaktní osoba: Jana Pírková, 606 474 311.

 

FLORBAL - JUNIORKY

Pro dívky ve věku 17 - 19 let. Tréninky jsou v v úterý od 18,30 - 20,00 hodin a ve čtvrtek od 20,00 - 21,30 hodin vždy na hale Meťák a v pátek 17,00 - 19,00 hodin v Týně nad Vltavou. . V odkazu "Ke stažení" naleznete rozpis všech turnajů pro sezónu 2019-2020. Ve spolupráci s SK Mladých Nadějí Týn nad Vltavou. Trenéři: I. Janoušek, M. Pudich. Kontaktní osoba: Jana Pírková, 606 474 311.

 

FLORBAL - MUŽI

Navazující kategorie juniorů, pro dospělé hráče od 19-ti let (jedná se vždy o ročník narození, nikoliv datum dosažení věkového limitu). Tréninky jsou v úterý od 18,00 - 19,30 hodin v hale v Hrdějovicích a ve čtvrtek od 20,00 - 21,30 hodin na hale na Meťáku. Tréninky v Hrdějovicích budou do konce roku 2019, poté bude pauza do března 2020 z důvodu kapacity haly. Na Meťáku jsou bez přerušení do konce sezóny. Hráči hrají ligovou soutěž registrovanou u České florbalové unie. V odkazu "Ke stažení" naleznete rozpis všech turnajů pro sezónu 2019-2020.  Cena za pololetí je 2.700 Kč. Trenéři: p. Míšek, I. Janoušekkontaktní osoba: Jana Pírková, 606 474 311.

 

FLORBAL - ŽENY

Pro dívky od 19-ti let. Tréninky jsou v v úterý od 18,30 - 20,00 hodin v Týně nad Vltavou a v pátek 17,00 - 19,00 hodin v Týně nad Vltavou. . V odkazu "Ke stažení" naleznete rozpis všech turnajů pro sezónu 2019-2020. Ve spolupráci s SK Mladých Nadějí Týn nad Vltavou. Trenéři: I. Janoušek, M. Pudich, kontaktní osoba: Jana Pírková, 606 474 311.

 

 

Sportovní kodex našeho klubu

1) Sportujeme pro radost z pohybu, radost ze hry.

2) Cílem zápasu je vítězství, ovšem vítězství není při práci s dětmi to nejdůležitější. 

3) Buď vždy správným příkladem pro své hráče či spoluhráče. Dbej na slušné chování,  emoce projevuj s uvážeností. Totéž platí i na trenéry a rodiče. Negativní emoce kazí zábavu ze hry!

4) Trenér nešetří chválou, protože pozitivní motivace je důležitá. Trenér hráče motivuje, nikoliv křikem, ale pozitivním způsobem. Hráč trenéra respektuje.

5) Buď důsledný, poctivý florbalista a vždy přistupuj k přípravě, tréninku a zápasu s vědomím své plné odpovědnosti. Hraj férově.

6) Trenér, hráč ani rozhodčí se nikdy slovně nebo fyzicky nenapadají.

7) Trenér organizuje a vede tréninky tak, aby byly zábavné a zároveň se staly výzvou pro rozvoj schopností a dovedností daného ročníku. 

8) Florbal je týmový sport, NIKDO NENÍ VĚTŠÍ NEŽ TÝM!

9) Osobní, kvalitní a srozumitelná komunikace je velmi důležitá. 

10) Trenér i hráč si uvědomuje význam správných návyků a zdravého životního stylu, učí se znát pravidla, techniky a florbalové strategie, uvědomuje si význam celoživotního vzdělávání.