Možnosti využití

Technické a hygienické zázemí

 • různé sálové sporty
 • kondiční gymnastika
 • sálová kopaná
 • aerobik
 • volejbal
 • badminton
 • florbal
 • basketbal
 • tenis
 • ozvučení
 • sauna
 • šatny
 • toalety
 • sprchy

Pronájem reklamních ploch

Objednávky haly: 602 228 553

Hell´s Angel´s Cheerleaders

Tréninky začínají 9.9.2019 od 15,00 hodin.

 

HELL´S ANGEL´S CHEERLEADERS

 

- taneční pohybový kurz pro roztleskávačky

pro dívky i chlapce ve věku 5 - 15 let

- trénink každé pondělí od 15,00 - 16,30 hodin

- cena 1.000,- za pololetí

 

Kontakt: Mgr. Jana Pírková, 606 474 311, trenérka Ing. Veronika Prantlová

pirkova.jana@seznam.cz, metak.metak@seznam.cz

 

POZOR - NOVÝ NÁBOR - během celého roku