Možnosti využití

Technické a hygienické zázemí

 • různé sálové sporty
 • kondiční gymnastika
 • sálová kopaná
 • aerobik
 • volejbal
 • badminton
 • florbal
 • basketbal
 • tenis
 • ozvučení
 • sauna
 • šatny
 • toalety
 • sprchy

Pronájem reklamních ploch

Objednávky haly: 602 228 553

Pronájem reklamních ploch

Činnost SK Meťák je možno podpořit kromě jiného také formou umístění reklamy.

Nabízíme možnost pronájmu reklamních ploch buď přímo uvnitř haly (forma plachty s upnutím na lanko) nebo zvenku na východní straně budovy (forma plachty s upnutím na lanko). Cena je stanovena v závislosti na velikosti (formátu ) reklamy s přihlédnutím na dobu trvání reklamy (reklama dlouhodobá – minimálně 1 rok nebo reklama krátkodobá pro jednu konkrétní akci – turnaj nebo závod).

Možné rozměry plachty na venkovní fasádu: 6m x 2m, 4m x 2m, 3m x 1m.

Rozměry vnitřní plachty se dohodnou individuálně.