Možnosti využití

Technické a hygienické zázemí

 • různé sálové sporty
 • kondiční gymnastika
 • sálová kopaná
 • aerobik
 • volejbal
 • badminton
 • florbal
 • basketbal
 • tenis
 • ozvučení
 • sauna
 • šatny
 • toalety
 • sprchy

Pronájem reklamních ploch

Objednávky haly: 602 228 553

Příměstský tábor

 

 

 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR 2018

projekt: Prázdniny na Meťáku

Projekt je určen rodičům, kteří jsou zaměstnanci, OSVČ, studují nebo se rekvalifikují nebo jsou evidováni na Úřadu práce, a jejich děti, které jsou žáky 1. stupně ZŠ, ovšem pouze v případě, že do projektu nebyly zařazeny již v roce 2017. Podpora se vztahuje pouze na jedno dítě, nikoliv na oba sourozence.

Cena: 990,- Kč na týden

Termíny:        

1. turnus: 09.7. - 13.7. 2018     

2. turnus: 16.7. - 20.7. 2018    

3. turnus: 23.7. - 27.7. 2018 

4. turnus: 30.7. - 03.8. 2018

5. turnus: 27.8. - 31.8. 2018
 

      Pro děti je připraven pestrý program pod vedením odborných instruktorů - sportovní aktivity - např. vybíjená, kopaná, základy volejbalu, základy basketbalu, florbal, atletika, apod., dále sportovní hry, soutěže, relaxační a regenerační cvičení, jako základy jógy, cvičení na míčích a na bosu, jízda na raftech na Malši v Českých Budějovicích, táborová hra, výtvarné a pracovní činnosti, besedy na téma výchovy ke zdraví, poskytování první pomoci či seznámení dětí s prací profesionálních hasičů a vojáků. V případě nepřízně počasí je připraven náhradní program.

Pro účast dítěte na příměstském táboře je nutné doložit:

- přihláška

- smlouva o poskytování služeb péče o děti

- kopie průkazky zdravotní pojišťovny  (odevzdat v den nástupu dítěte na tábor)

- potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce (nesmí být starší než dva měsíce)

- prohlášení o bezinfekčnosti (odevzdat v den nástupu dítěte na tábor)

Seznam věcí, které je nutné dát dítěti s sebou - vhodné sportovní oblečení a obuv (plus navíc jedno náhradní oblečení) - tričko, kraťasy, dle počasí tepláky, mikina, sálová obuv, sluneční brýle, pokrývka hlavy, plavky, opalovací krém, pláštěnka, malý batoh, obuv na běhání venku, ručník, stříkací pistole, obuv do raftu a další věci dle pokynů lektorů. Mobilní telefony a cennosti nedoporučujeme, za jejich případnou ztrátu neručíme.

     Z důvodu spolufinancování ze zdrojů ESF je potřeba, aby zákonní zástupci odpovídali zařazením do některé uvedené skupiny - zaměstanec; aktivně hledající práci na ÚP; studující či účastnící se rekvalifikačního kurzu nebo jsou OSVČ. Zároveň se zavazují odevzdat, nejpozději 3 pracovní dny před nástupem nástupu dítěte na tábor, vyplněnou a potvrzenou relevantní část Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce (A, B nebo C), v případě OSVČ pak potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění (potvrzení nesmí být starší než dva měsíce).

Bližší informace naleznete v přiložených souborech: Přihláška, Smlouva o poskytování služeb, Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu, Vzor žádosti o potvrzení z ČSSZ, Denní režim tábora

upload/GRant_EU/prihlaska_2018_eu.docx

upload/smlouva.docx

upload/GRant_EU/potvrzeni-o-postaveni-podporene-osoby-na-trhu-prace.docx

upload/GRant_EU/vzor-zadosti-o-potvrzeni-z-cssz.docx

upload/GRant_EU/dennirezim.pdf

 

Kontakt: 606 474 311, 602 228 553; metak.metak@seznam.cz

Pořádáme také FLORBALOVÝ KEMP včetně ubytování a stravy - viz samostatný odkaz 

 

Termíny:        

1. turnus: 08.7. - 12.7. 2019     

2. turnus: 15.7. - 19.7. 2019    

3. turnus: 22.7. - 26.7. 2019 

4. turnus: 19.8. - 23.8. 2019