Možnosti využití

Technické a hygienické zázemí

 • různé sálové sporty
 • kondiční gymnastika
 • sálová kopaná
 • aerobik
 • volejbal
 • badminton
 • florbal
 • basketbal
 • tenis
 • ozvučení
 • sauna
 • šatny
 • toalety
 • sprchy

Pronájem reklamních ploch

Objednávky haly: 602 228 553

Mikulášská nadílka

 

29.11. 2017

 

16,00 hodin

Program: viz leták, Mikuláš přiletí v 16,30 hodin!

Zájmci se mohou hlásit v kanceláři haly osobně nebo na tel. 606 474 311, metak.metak@seznam.cz.

Uzávěrka přihlášek: 25.11.2017, přezůvky s sebou.

Více info viz přiložený leták.

upload/letaky/mikulasska_nadilka_2017.jpg

 

 

 

 I letošní Mikulášská besídka měla ohlas, o čemž svědčí i počet přihlášených dětí, který se zastavil těsně pod hranicí 70 dětí. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se ve svém volném čase věnovali přípravě a realizaci této náročné akce. Zároveň věřím, že děti si odnesly příjemný zážitek a že se v přístím roce zase u nás na Meťáku v hale sejdeme.