Možnosti využití

Technické a hygienické zázemí

 • různé sálové sporty
 • kondiční gymnastika
 • sálová kopaná
 • aerobik
 • volejbal
 • badminton
 • florbal
 • basketbal
 • tenis
 • ozvučení
 • sauna
 • šatny
 • toalety
 • sprchy

Pronájem reklamních ploch

Objednávky haly: 602 228 553

Lektorská činnost

Pro děti nabízíme mimoškolní aktivity:

HŘÍČKY SE SLOVÍČKY

- vhodné pro děti od 5 let

- viz odkaz Cvičení pro děti

PŘEDŠKOLÁČEK

- pro děti od 5 let

- příprava na školu