Možnosti využití

Technické a hygienické zázemí

 • různé sálové sporty
 • kondiční gymnastika
 • sálová kopaná
 • aerobik
 • volejbal
 • badminton
 • florbal
 • basketbal
 • tenis
 • ozvučení
 • sauna
 • šatny
 • toalety
 • sprchy

Pronájem reklamních ploch

Objednávky haly: 602 228 553

Aktivity pro děti

Mravenečkové

2.11.2017

Dnes 2.11.2017 se ruší Mravenečkové, na hale se koná školní florbalový turnaj. Děkujeme za pochopení.

 

Cvičení pro děti a rodiče / Jsme šikovní jako mravenečkové / Florbal pro nejmenší

 

Cvičení pro děti od 1 roku s rodiči se koná  každé PONDĚLÍ od 2.10.2017 včetně od 9,30 -10,30 hodin.
Mravenečkové se konají jako vždy ve čtvrtek od 5.10.2017 včetně od 9,30 -10,30 hodin.
Florbal pro nejmenší začíná 6.9.2017 od 15,30 hodin.

Naše nabídka pro rok 2017 - 2018:

PŘEDŠKOLÁČEK

Kurz věnovaný přípravě dětí na vstup do první třídy​.  Během vyučovací hodiny (45 minut) se budeme věnovat cvičením na uvolnění ruky pro psaní, procvičování zrakového a sluchového vnímání, logického uvažování i  paměti. Vše zpestříme pohybovým cvičením. Vhodné pro děti od 5 let. Termíny dle osobní domluvy. Cena za 1 lekci - 80 Kč. Volné kapacity od září 2017.

____________________________________________

HŘÍČKY SE SLOVÍČKY

Kurz vhodný pro děti od 5 let zaměřený na rozvoj řeči a slovní zásoby doplněný pohybovým cvičením s pomůckami. Termíny dle osobní domluvy. Cena za 1 lekci - 80 Kč. Volné kapacity od září 2017.

____________________________________________

CVIČENÍ PRO DĚTI A RODIČE

Každé pondělí od 9,30 do 10,30 hod. Vhodné pro děti od 1-1,5 roku do 6 let. Nabízíme cvičení ve velké tělocvičně s náčiním, hračkami doplněné říkankami, pohádkami a hudbou. Cena jedné hodiny (60 minut) je 40 Kč.

____________________________________________

MRAVENEČKOVÉ

Každý čtvrtek od 9,30 do 10,15 hod. Kurz pro děti od 2 let zaměřený na všestranný rozvoj dětí - každá hodina bude tématicky zaměřena a s dětmi si budeme povídat, procvičovat paměť, malovat do pracovních listů a cvičit (příprava na MŠ). Cena jedné hodiny (45 minut) je 50 Kč.

____________________________________________

FLORBAL - PŘÍPRAVKA                                                                                                                           

Každou středu od 15,30 do 17,00 hod. Kurz zaměřený na všestrannou pohybovou aktivitu se zaměřením na florbal doplněný kompenzačním cvičením pro zdravý vývoj dětí. Vhodné pro děti od 4-9 let. Cena za pololetí je 1000 Kč.

____________________________________________

FLORBAL - ELÉVOVÉ

Navazující kategorie přípravky, pro děti od 9-10 let (dle ročníku narození). Tréninky vždy v pondělí od 16,30 - 18,00 hodin, ve středu od 17,00 - 18,30 hodin. Děti hrají ligovou soutěž registrovanou u České florbalové unie. Cena za pololetí je 1600 Kč.

____________________________________________

FLORBAL - MLADŠÍ ŽÁCI

Navazující kategorie na elévypro děti od 11-12 let (dle ročníku narození). Tréninky v úterý od 17,00 - 18,30 hodinve čtvrtek od 18,30 - 20,00 hodin. Děti hrají ligovou soutěž registrovanou u České florbalové unie. Cena za pololetí je 1700 Kč.

____________________________________________

FLORBAL - STARŠÍ ŽÁCI

Navazující kategorie na mladší žákypro děti od 13-14 let (dle ročníku narození). Tréninky v úterý od 18,30 - 20,00 hodinve čtvrtek od 17,00 - 18,30 hodin. Děti hrají ligovou soutěž registrovanou u České florbalové unie. Cena za pololetí je 2250 Kč.

____________________________________________

FLORBAL - STARŠÍ ŽÁKYNĚ A DOROSTENKY

Dívčí kategorieve věku od 11-17 let (dle ročníku narození). Tréninky v pondělí od 18,00 - 19,30 hodin a v pátek od 17,00 - 18,30 hodin. Dívky hrají ligovou soutěž registrovanou u České florbalové unie. Cena za pololetí je 1700 Kč, dorostenky 2250,- Kč.

____________________________________________

FLORBAL - DOROSTENCI

Navazující kategorie na starší žákypro mládež od 15-16 let (dle ročníku narození). Tréninky v úterý od 18,30 - 20,00 hodin, ve středu od 18,30 - 19,30 hodin a ve čtvrtek od 20,00 - 21,30 hodin. Děti hrají ligovou soutěž registrovanou u České florbalové unie. Cena za pololetí je 2400 Kč.

____________________________________________

ANGEL´S CHEERLEADERS                                                                                                                

Každé  pondělí od 15,00 do 16,30 hodin pro malé slečny (ROZTLESKÁVAČKY) od 4 do 15 let. Děvčata se naučí pohybovat se v souladu s hudbou, poznají různé taneční styly, získají průpravu z gymnastiky, akrobacie a aerobiku. Cena za pololetí je 1000 Kč.  

____________________________________________

I letos budeme organizovat Dětský sportovní den (Den dětí). Na podzim proběhne sportovní akce Rožnovský úprk a také Mikulášská nadílka. Na jaře Rožnovská laťka. O jarních a letních prázdninách Příměstské sportovní tábory a v srpnu Florbalový kemp.

 

Kontakt
Mgr. Jana Pírková,tel. 606 474 311
email: metak.metak@seznam.cz, skmetak.florbal@gmail.com