Možnosti využití

Technické a hygienické zázemí

 • různé sálové sporty
 • kondiční gymnastika
 • sálová kopaná
 • aerobik
 • volejbal
 • badminton
 • florbal
 • basketbal
 • tenis
 • ozvučení
 • sauna
 • šatny
 • toalety
 • sprchy

Pronájem reklamních ploch

Objednávky haly: 602 228 553

Aktivity pro děti

 

Cvičení pro děti a rodiče / Jsme šikovní jako mravenečkové / Florbal pro nejmenší

 

Cvičení pro děti od 1 roku s rodiči se koná  každé PONDĚLÍ od 17.9.2018 včetně od 9,30 -10,30 hodin.
Mravenečkové se konají jako vždy ve čtvrtek od 4.10.2018 včetně od 9,30 -10,30 hodin.
Florbal pro nejmenší začíná 5.9.2018 od 15,30 hodin.
 
 

Předškoláček / Hříčky se slovíčky

6.9.2018

Prozatím pozastaven příjem nových zájemců.

Naše nabídka pro rok 2018 - 2019:

PŘEDŠKOLÁČEK

Kurz věnovaný přípravě dětí na vstup do první třídy​.  Během vyučovací hodiny (45 minut) se budeme věnovat cvičením na uvolnění ruky pro psaní, procvičování zrakového a sluchového vnímání, logického uvažování i  paměti. Vše zpestříme pohybovým cvičením. Vhodné pro děti od 5 let. Termíny dle osobní domluvy. Cena za 1 lekci - 80 Kč. Volné kapacity zatím nejsou.

____________________________________________

HŘÍČKY SE SLOVÍČKY

Kurz vhodný pro děti od 5 let zaměřený na rozvoj řeči a slovní zásoby doplněný pohybovým cvičením s pomůckami. Termíny dle osobní domluvy. Cena za 1 lekci - 80 Kč. Volné kapacity zatím nejsou.

____________________________________________

CVIČENÍ PRO DĚTI A RODIČE

Každé pondělí od 9,30 do 10,30 hod. Vhodné pro děti od 1-1,5 roku do 6 let. Nabízíme cvičení ve velké tělocvičně s náčiním, hračkami doplněné říkankami, pohádkami a hudbou. Cena jedné hodiny (60 minut) je 40 Kč.

____________________________________________

MRAVENEČKOVÉ

Každý čtvrtek od 9,30 do 10,15 hod. Kurz pro děti od 2 let zaměřený na všestranný rozvoj dětí - každá hodina bude tématicky zaměřena a s dětmi si budeme povídat, procvičovat paměť, malovat do pracovních listů a cvičit (příprava na MŠ). Cena jedné hodiny (45 minut) je 50 Kč.

____________________________________________

FLORBAL - VIZ SAMOSTATNÁ SEKCE                                                                                                                       

____________________________________________

ANGEL´S CHEERLEADERS                                                                                                                

Každé  pondělí od 15,00 do 16,30 hodin pro malé slečny (ROZTLESKÁVAČKY) od 4 do 15 let. Děvčata se naučí pohybovat se v souladu s hudbou, poznají různé taneční styly, získají průpravu z gymnastiky, akrobacie a aerobiku. Cena za pololetí je 1000 Kč.  

____________________________________________

I letos budeme organizovat Dětský sportovní den (Den dětí). Na podzim proběhne sportovní akce Rožnovský úprk a také Mikulášská nadílka. Na jaře Rožnovská laťka. O jarních a letních prázdninách Příměstské sportovní tábory a v srpnu Florbalový kemp.

 

Kontakt
Mgr. Jana Pírková,tel. 606 474 311
email: metak.metak@seznam.cz, skmetak.florbal@gmail.com